• • dezvoltare puternică a suprafeţei foliare şi a rădăcinilor;
  • • reglare mai bună a diferenţierii organelor de rod;
  • • îmbunătăţire consistentă a calităţii şi cantităţii producţiei;
  • • măreşte rezistenţa la stres şi variaţii de temperatură;
  • • absorbţie şi translocare rapidă în plantă;
  • • măreşte rezistenţa la boli şi dăunători;
  • • se poate aplica odată cu tratamentele pentru boli, daunători şi buruieni;
  • • este compatibil cu majoritatea pesticidelor, dar pentru siguranţă este bine să se
  • • facă un test de compatibilitate fizică
  • • creşterea producţiei pe hectar.