• • dezvoltare puternic? a suprafe?ei foliare ?i a r?d?cinilor;
  • • reglare mai bun? a diferen?ierii organelor de rod;
  • • îmbun?t??ire consistent? a calit??ii ?i cantit??ii produc?iei;
  • • m?re?te rezisten?a la stres ?i varia?ii de temperatur?;
  • • absorb?ie ?i translocare rapid? în plant?;
  • • m?re?te rezisten?a la boli ?i d?un?tori;
  • • se poate aplica odat? cu tratamentele pentru boli, daun?tori ?i buruieni;
  • • este compatibil cu majoritatea pesticidelor, dar pentru siguran?? este bine s? se
  • • fac? un test de compatibilitate fizic?
  • • cre?terea produc?iei pe hectar.